bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27
A- A A+
    Podziel się

XXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

 

Logo Konferencji

 

Relacja z Konferencji

Podstawowe informacje

XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service” odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 września 2017 r. Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia jest Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obrady odbędą się w Centrum Dydaktycznym UM przy ul. Pomorskiej 251. Koszt uczestnictwa w konferencji to 550 zł.

 

 

 

Tematyka konferencji 

Tematyka tegorocznej konferencji będzie oscylowała wokół roli bibliotekarstwa medycznego wspierającego inicjatywy, projekty i działania swoich instytucji. Współcześnie bibliotekarze służą nauce, swoim użytkownikom oraz swoim organizacjom poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, wprowadzanie nowych technologii czy sprawnego zarządzania wiedzą. Inspirowanie kolegów bibliotekarzy oraz pracowników instytucji przyczynia się do osiągania lepszych wyników przez placówki naukowe.

Proponujemy następujące tematy do dyskusji:

  • Edukacja użytkowników na miarę 21 wieku
  • Innowacje w bibliotece medycznej jako element usługowy dla środowiska akademickiego
  • Bibliometria, Open Access, Open Data, Repozytoria
  • Biblioteka – miejsce i przestrzeń
  • Research – udział bibliotekarzy medycznych w projektach naukowych