Bazy danych i wydawców

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


A

Academic Search Ultimate (EBSCO) – wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów. Indeksuje czasopisma naukowe i inne materiały (magazyny, periodyki, raporty, książki, nagrania wideo czy materiały referencyjne) ze wszystkich dziedzin nauki od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa, literatury, aż po matematykę, farmakologię, zoologię i wiele innych.


ACS All Current Publications & Legacy Archives – chemiczna baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów. Indeksuje współczesne publikacje do 1996 roku oraz publikacje archiwalne z lat 1879–1995. W zbiorach znajdują się czasopisma naukowe i inne materiały (książki, materiały referencyjne, magazyny informacyjne i programy naukowe).


Powrót do początku strony

B

Biological Science Database (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Indeksuje kompleksowe informacje z zakresu biomedycyny, biotechnologii, zoologii i ekologii, a także niektórych aspektów rolnictwa i weterynarii. Zapewnia dostęp do czasopism naukowych, a także materiałów konferencyjnych, raportów technicznych, monografii oraz wybranych książek i patentów. Baza posiada interfejs w języku polskim.


BioMedCentral – pełnotekstowa bezpłatna baza wydawnictwa Springer Nature z zakresu biomedycyny, chemii, kryminologii, stomatologii, nauk o ziemi, edukacji, energii, inżynierii, środowiska, nauk o życiu, inżynierii materiałowej, matematyki, medycyny i zdrowia publicznego, filozofii, psychologii i nauk społecznych, daje dostęp do wielu tytułów czasopism naukowych Open Access.


BMJ Journals – pełnotekstowa kolekcja recenzowanych czasopism z zakresu nauk medycznych i pokrewnych. Tytuły posegregowane są dziedzinami.


Business Source Ultimate (EBSCO) – wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów zawierających informacje historyczne oraz dotyczących aktualnych trendów w biznesie. Indeksuje czasopisma naukowe i inne materiały (książki, case studies, materiały konferencyjne, raporty, prace dyplomowe, dokumenty rządowe, szarą literaturę, periodyki, recenzje, analizy, materiały referencyjne).


Powrót do początku strony

C

Cochrane Library – baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów, gromadzi regularnie aktualizowane, wiarygodne dane biomedyczne oraz opracowania wspierające podejmowanie decyzji w opiece zdrowotnej (przeglądy systematyczne, badania kliniczne, streszczenia wspierające decyzje kliniczne).

Baza obejmuje:
– Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
– Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
– Cochrane Clinical Answer  (CCA)


Complete Anatomy – aplikacja do nauki anatomii, atlas anatomiczny 3D. Korzystanie z platformy możliwe jest po zalogowaniu.


Consumer Health Database (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Indeksuje kompleksowe informacje z zakresu położnictwa, zdrowia kobiet i dzieci, dietetyki, kontuzji sportowych, okulistyki i stomatologii. Baza posiada interfejs w języku polskim.


Powrót do początku strony

D

Dentistry & Oral Science Source – pełnotekstowa specjalistyczna baza z zakresu stomatologii, uwzględniająca takie dziedziny jak: zdrowie publiczne, endodoncję, ból i chirurgię twarzową, odontologię, patologię, chirurgię, radiologię szczękową i jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Jest aktualizowana cotygodniowo, udostępniana na platformie EBSCO.


Directory of Open Access Journals – katalog Open Access indeksujący największy zbiór czasopism naukowych dostępnych na wolnych licencjach. Serwis zapewnia dostęp do pełnych tekstów i umożliwia przeglądanie tytułów czasopism według dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych.


Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine – baza bibliograficzno-abstraktowa prac dyplomowych (magisterskich i doktorskich) z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu. Często możliwy jest także podgląd pełnego tekstu pierwszych 20 stron lub pełny tekst pracy. Jest to istotne źródło szarej literatury (np. w przypadku pisania przeglądu systematycznego).


Dryad – ogólnodostępne repozytorium danych badawczych, ze szczególnym naciskiem na naukowe dane medyczne. Pozwala na pobieranie zbiorów danych, udostępnia dane bibliograficzne dotyczące powiązanych materiałów, informacje na temat licencji i opisy zbiorów.


DynaMed Plus – baza udostępniająca informacje dla decydentów, ułatwiająca podejmowanie decyzji klinicznych; zawiera: streszczenia tematów klinicznych, wytyczne, rekomendacje, interaktywne narzędzia wspierające decyzje kliniczne, narzędzia pomagające w identyfikacji najlepszych opcji leczenia, informacje o lekach i interakcjach leków, a także kalkulatory medyczne.


Powrót do początku strony

E

EBSCOhost – wykaz wielodziedzinowych baz danych, zarówno pełnotekstowych, jak i bibliograficzno-abstraktowych, dostępnych na platformie EBSCO.


Embase.com – kompleksowa bibliograficzno-abstraktowa baza z zakresu farmakologii, toksykologii i wyrobów medycznych z dostępem do pełnych tekstów od 1974 roku. Zawiera także publikacje z czasopism nie indeksowanych przez Medline.

Embase.com indeksowany jest według tezaurusa Emtree, odpowiednika MeSH z szerszą bazą haseł (np. tych dotyczących leków i substancji).


Powrót do początku strony

F

Free Medical Journals – pełnotekstowa baza oferujaca dostęp do 430 naukowych czasopism (w większości anglojęzycznych).

Strona nie posiada typowej wyszukiwarki, ale czasopisma posegregowane są alfabetycznie (według rozpoczynającej tytuł litery) i dziedzinowo. Użytkownik znajdzie też informacje o okresach opóźnienia wolnego dostępu popularnych czasopism (embargo).


Powrót do początku strony

H

Health & Medical Collection (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Indeksuje kompleksowe informacje na tematy kliniczne i biomedyczne, dotyczące zdrowia konsumentów, administracji zdrowotnej i nie tylko. Baza posiada interfejs w języku polskim.


Health Source – Consumer Edition (EBSCO) – baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów, dostępna na platformie EBSCO. Baza obejmuje szeroki zakres tematyczny i udostępnia magazyny i broszury zdrowotne poświęcone zdrowiu konsumentów. Za pośrednictwem tej bazy użytkownicy mają także dostęp do słownika medycznego Merriam-Webster.


Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) – baza bibliograficzno-abstraktowa czasopism z dostępem do pełnych tekstów na platformie EBSCO obejmująca pielęgniarstwo i pokrewne tematy zdrowotne, w tym pielęgniarstwo pediatryczne, intensywną opiekę zdrowotną, zdrowie psychiczne, zarządzanie pielęgniarstwem, prawo medyczne i nie tylko.


Healthcare Administration Database (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Indeksuje kompleksowe informacje na tematy związane z administracją zdrowia, zawodami w ochronie zdrowia, szpitalami, ubezpieczeniami, prawem medycznym, statystyką, biznesem i zarządzaniem, personelem, etyką, ekonomią i zdrowiem publicznym. Baza posiada interfejs w języku polskim.


Powrót do początku strony

J

Journal Citation Reports – baza podająca bieżące i archiwalne (do 1997 r.) oraz Impact Factor czasopism ze wszystkich dziedzin nauki. Wymagana jest indywidualna rejestracja.


Powrót do początku strony

K

Karger – pełnotekstowa baza czasopism naukowych z zakresu różnych dziedzin medycznych (audiologia, kardiologia, stomatologia, dermatologia, medycyna ratunkowa, endokrynologia, gastroenterologia, medycyna ogólna, genetyka, geriatria i gerontologia, hematologia, immunologia, neurologia, dietetyka, onkologia, okulistyka, patologia, farmakologia, pneumologia, psychiatria i psychologia, zdrowie publiczne, chirurgia i inne).


Powrót do początku strony

L

Legalis – kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawiera systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa.


Powrót do początku strony

M

MEDLINE (EBSCO) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy EBSCO, obejmująca publikacje z zakresu medycyny, biomedycyny i nauk o zdrowiu. Medline to jedna z największych i najbardziej znanych baz danych medycznych na świecie, opracowywana i udostępniana przez National Library of Medicine w USA. Baza indeksowana jest według tezaurusa MeSH (Medical Subject Headings).


MEDLINE Ultimate – najobszerniejsza baza z dostępem do pełnych tekstów czasopism naukowych. Baza dostarcza wiarygodnych informacji medycznych z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

Uwaga! Niekiedy dostęp do pełnych tekstów ograniczony jest embargiem.


Micromedex – specjalistyczna platforma, zawierająca powiązane ze sobą bazy danych z zakresu wielu dziedzin medyczno-farmaceutycznych. Udostępnia m.in. monografie leków, interakcje, informacje toksykologiczne, sposoby dawkowania, czy struktury chemiczne.


Powrót do początku strony

N

„Nature” – jedno z najstarszych (1869 r.) i najczęściej cytowanych czasopism naukowych na świecie, nowy numer ukazuje się co tydzień. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.


Nursing & Allied Health Database (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Indeksuje kompleksowe informacje z zakresu pielęgniarstwa i nauk pokrewnych (fizjoterapia, terapia zajęciowa, cytologia, histologia, fizjologia, anatomia, gerontologia, geriatria, ortopedia, traumatologia, radiologia, diagnostyka obrazowa, medycyna nuklearna, żywienie, dietetyka, higiena jamy ustnej, rehabilitacja). W zbiorach znajdują się czasopisma naukowe, nagrania wideo, rozprawy doktorskie, podręczniki i inne materiały. Baza posiada interfejs w języku polskim.


Powrót do początku strony

O

Open Science Framework – bezpłatne narzędzie open source do zarządzania projektami naukowymi. OSF wspiera naukowców przez cały cykl życia projektu i został opracowany przez Center for Open Science z misją zwiększenia otwartości, integralności i powtarzalności badań.

Oferuje między innymi wstępną rejestrację protokołów – można określić swój plan badawczy jeszcze przed rozpoczęciem badań i zgłosić go do rejestru. W Open Science Framework protokoły mogą rejestrować także studenci. Platforma prowadzi przez cały proces rejestracji lub prerejestracji (przewodnik OSF po rejestracji protokołu).


Oxford Journals – multidyscyplinarna baza pełnotekstowych czasopism naukowych, m.in. z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, wydawanych przez Oxford University Press.


Powrót do początku strony

P

Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1979–1990) – bibliograficzna archiwalna (zamknięta, nie jest aktualizowana) baza polskich publikacji z zakresu nauk medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz oświaty zdrowotnej i pokrewnych. W zbiorach PBL znajdują się: literatura naukowa, kliniczna i fachowa, literatura popularna, monografie oraz niepublikowane prace doktorskie i habilitacyjne będące w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Uwaga! Brak dostępu do streszczeń i pełnych tekstów.


Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1991–) – bieżąca bibliograficzno-abstraktowa baza polskich publikacji z zakresu nauk medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz oświaty zdrowotnej i pokrewnych.

Niekiedy podaje także streszczenia publikacji po polsku i angielsku, czasami dostępny jest również link prowadzący do pełnego tekstu.


ProQuest Central – obszerna bibliograficzno-abstraktowa baza danych z dostępem do pełnych tekstów publikacji. Umożliwia dostęp do specjalistycznych baz danych z wielu obszarów tematycznych (głównie związanych z naukami medycznymi i o zdrowiu).


Psychology Database (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Baza udostępnia czasopisma naukowe (i inne materiały), które obejmują psychologię behawioralną, kliniczną, poznawczą, rozwojową, eksperymentalną, przemysłową i społeczną, a także osobowość, psychobiologię, psychometrię i neurologię. Wiele tytułów indeksowanych jest w PsycINFO. Baza posiada interfejs w języku polskim.


Public Health Database (ProQuest) – bibliograficzno-abstraktowa baza z dostępem do pełnych tekstów, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Baza udostępnia czasopisma naukowe (i inne materiały w różnych formach medialnych), które obejmują badania z zakresu dietetyki, sprawności fizycznej i higieny, statystyki, genetyki, uzależnień, edukacji specjalnej i rehabilitacji, BHP, chorób zakaźnych, immunologii, pielęgniarstwa i pediatrii. Baza posiada interfejs w języku polskim.


Public Library of Science (PLOS) – pełnotekstowa baza czasopism z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny i innych dziedzin nauki, udostępniająca czasopisma naukowe w otwartym dostępie.


PubMed – nieodpłatna bibliograficzno-abstraktowa baza danych umożliwiająca przeszukiwanie i dostęp do pełnych tekstów, streszczeń oraz opisów bibliograficznych publikacji, indeksowanych przez MEDLINE z różnych dziedzin medycyny, biologii, farmakologii, genetyki i innych nauk biomedycznych. Baza indeksowana jest według tezaurusa MeSH (Medical Subject Headings).


PubMed Central – ogólnodostępne repozytorium, zawierające pełne teksty artykułów z zakresu nauk biomedycznych i nauk przyrodniczych.

Uwaga! Pełna treść niektórych artykułów udostępniana jest dopiero po upływie pewnego czasu (embargo).


PubMed Central (Europe) – ogólnodostępne repozytorium, zawierające pełne teksty artykułów z zakresu nauk biomedycznych i nauk przyrodniczych.

Uwaga! Pełna treść niektórych artykułów udostępniana jest dopiero po upływie pewnego czasu (embargo).


Powrót do początku strony

R

RSC – pełnotekstowa baza z dostępem do czasopism elektronicznych i książek wydawanych przez Royal Society of Chemistry. Oferta wydawnicza obejmuje główne dziedziny nauk chemicznych, jak i pokrewne, takie jak: biologia, biofizyka, energetyka i ochrona środowiska, inżynieria, materiały, medycyna i fizyka.


Powrót do początku strony

S

Sage Research Methods – baza zawierająca kompleksową bibliotekę publikacji z zakresu metod badawczych, w tym m.in. książki, prace referencyjne, artykuły z czasopism naukowych, a także materiały audiowizualne.

*Instrukcja (w języku angielskim): link


„Science” – jedno z najstarszych (1880 r.) i najczęściej cytowanych czasopism naukowych na świecie, wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Nowy numer ukazuje się co tydzień. Opisuje odkrycia głównie z zakresu nauk przyrodniczych.


Science Direct Journals – interdyscyplinarna baza danych wydawnictwa Elsevier zawierająca recenzowaną literaturę naukową. Tytuły czasopism można przeglądać alfabetycznie lub dziedzinowo.


ScienceOpen – darmowa platoforma internetowa dedykowana naukowcom, umożliwiająca wyszukiwanie czasopism naukowych, wydawców, raportów, materiałów konferencyjnych i innych publikacji.


SciFinder (CAS) – bibliograficzno-abstraktowa baza danych z dostępem do pełnych tekstów zawierających nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych pochodzące z czasopism chemicznych, czasopism naukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów. Uwaga! Dostęp do bazy wymaga rejestracji pod adresem: link


Scopus – bibliometryczna, wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa wydawnictwa Elsevier z dostępem do pełnych tekstów, zawierająca recenzowane tytuły międzynarodowych wydawców, czasopisma Open Access, materiały konferencyjne i publikacje branżowe. Baza ta wykorzystywana jest do przeprowadzania analiz bibliometrycznych, w tym określania indeksu Hirscha.


SpringerLink/ICM – wielodziedzinowa baza pełnotekstowych czasopism naukowych i książek na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu (dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji).


SpringerLink/online – wielodziedzinowa baza pełnotekstowych czasopism naukowych i książek wydawnictwa Elsevier.


Powrót do początku strony

T

Taylor & Francis – multidyscyplinarna baza pełnotekstowych czasopism naukowych, m.in. z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.


Powrót do początku strony

W

Web of Science – bibliometryczna, wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów, zawierająca indeksy cytowań oraz bazy naukowe, pozwalające na uzyskanie informacji na temat cytowań, a także przeprowadzenie wyszukiwań tematycznych literatury naukowej. Ponadto w zakładkach dostępne są dodatkowe narzędzia bibliometryczne: Journal Citation Reports, InCites, Essential Science Indicators oraz internetowa wersja menadżera bibliografii EndNote.

Uwaga! Użytkownik dokonuje rejestracji na platformie samodzielnie.


Wiley Online Library – multidyscyplinarna baza pełnotekstowych czasopism naukowych, m.in. z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.


Powrót do początku strony

Podziel się: