Przysposobienie biblioteczne

Aby zaliczyć przysposobienie biblioteczne, konieczne jest zalogowanie się do studenckiej platformy e-learningowej i ukończenie kursu „Przysposobienie biblioteczne”. W tym celu należy wykorzystać te same dane logowania, których studenci używają do logowania do Wirtualnej Uczelni.

Uwaga! Test składa się z 16 pytań i będzie dostępny po ukończeniu całego kursu – należy się upewnić, że wyświetlono lub oznaczono jako wykonane wszystkie materiały w kursie. Aby zaliczyć test końcowy, należy uzyskać co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (75%).

Link do platformy: Moodle

Podziel się: