ORCID

Open Researcher and Contributor ID

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, każda osoba, która prowadzi działalność naukową i której dorobek będzie uwzględniany podczas Ewaluacji jakości działalności naukowej, zobowiązana jest do posiadania „elektronicznego identyfikatora naukowca”. Artykuły i monografie zostaną uwzględnione w ewaluacji wyłącznie wtedy, jeżeli informacje o nich będą umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem takiego identyfikatora.

Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, każdy naukowiec ma obowiązek posiadania nr ORCID oraz powiązania go z kontem w systemie PBN. Jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji, również tej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r.

ORCID to międzynarodowy, bezpłatny, unikalny identyfikator, jednoznacznie rozpoznający autora publikacji. Dostępny jest dla osób indywidualnych i instytucji, bez względu na miejsce zamieszkania, pracy czy rodzaj działalności naukowej. Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części. Nie zawiera danych odnośnie daty założenia oraz kodu kraju, z którego pochodzi naukowiec.
Przykładowy numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3334-2835

Po założeniu konta na platformie ORCID należy:

  • podać numer ORCID do Biura Kadr
  • połączyć konto ORCID z kontem w PBN
  • połączyć konto ORCID z bazą Scopus
  • uwierzytelnić bazę PublicUM w profilu na platformie ORCID (Instrukcja PL, Instruction EN)
  • podawać numer ORCID podczas wysyłania nowych publikacji do wydawców

Od 2021 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest członkiem ORCID.

Dodatkowe informacje:

Jak założyć konto w serwisie ORCID?
Jak połączyć identyfikator ORCID z bazą Scopus?
Jak zintegrować ORCID z kontem w PBN?

Prezentowane materiały są objęte wolną licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa – Bez utworów zależnych (CC BY ND)

Kontakt

Oddział Bibliografii i Bibliometrii
email: orcid@umed.lodz.pl
tel +48 (42) 272 54 21

Podziel się: