Linki

BIBLIOTEKI

Biblioteki uczelni medycznych

Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Biblioteki specjalistyczne w Polsce i na świecie

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Dział Informacji Naukowej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

National Library of Medicine (USA)

The Royal Society of Medicine – The Library

Cambridge University Medical Library

SŁOWNIKI, ONTOLOGIE MEDYCZNE

MeSH – Medical Subject Headings

Klasyfikacja NLM

UMLS Methathesaurus

Klasyfikacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Klasyfikacje – WHO

Medical Dictionary

ZBIORY CYFROWE

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Cyfrowa Biblioteka Medyczna

Polska Bibliografia Lekarska

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Łodzi

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

PubMed Tutorials

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

PROSPERO – International prospective register of systematic reviews

TRIP – Turning Research Into Practice

Creative Commons Polska

Hematoonkologia – portal

Supercourse – globalne repozytorium wykładów z zakresu zdrowia publicznego i prewencji chorób

MDPI (Molecular Diversity Preservation International)

World Health Organization

Esculap – portal medyczny dla lekarzy

MEDtube – baza filmów medycznych

Medscape

RxList – baza farmakologiczna

Medycyna Praktyczna

PSJD – Polish Scientific Journal Database

Europe PubMed Central

Critically Appraised Topics

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka

AnatomyZone

Human Body Maps

BioDigital

Europe PMC – repozytorium

Grey’s Anatomy online

InterBody

Finding and Appraising the Evidence

Resources | Zasoby (padlet.com)

WTYCZKI

Google Scholar Button – bezpłatna wtyczka do przeglądarek internetowych pokazuje dostępność pełnych tekstów publikacji naukowych z różnych stron internetowych oraz z serwisu Google Scholar.

End Note Click (Kopernio) – wtyczka do przeglądarek Chrome i Firefox współpracuje z Web of Science, Google Scholar, PubMed oraz z tysiącami innych stron internetowych. Można zapisać wybrane artykuły w osobistym folderze (Locker).

Lazy Scholar – wtyczka do przeglądarek Chrome i Firefox, która automatycznie wyszukuje pełne teksty, informacje bibliometryczne oraz komentarze i cytowania danej publikacji.

Open Access Button – wtyczka dla przegladarek Chrome Firefox pozwala na poszukiwanie bezpłatnych wersji artykułów lub wysyłanie wiadomości do autora z prośbą o publikację tekstu.

Unpaywall – wtyczka do przeglądarek Chrome i Firefox zapewnia dostęp do ponad 20 mln otwartych publikacji naukowych. Dodaje zieloną zakładkę przy artykułach, które można pobrać bezpłatnie.

INNE

Przysięga Hipokratesa – formy przysięgi od starożytności aż do dziś

Kodeks Etyki Lekarskiej

Kodeks Etyki Farmaceuty – Aptekarza RP

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Naczelna Izba Lekarska

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Health On the Net (HON) – Kodeks postępowania HONcode

The Cochrane Collaboration

Centre of Evidence-Based Medicine

Podziel się: