Kontakt OBiB

Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii
mgr inż. Agnieszka Rośczak
– administrator bazy PublicUM
– menadżer aplikacji PBN
email: agnieszka.rosczak@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 21, kom. +48 887 860 260, pok. 3.09

Pracownicy

mgr Aleksandra Andrzejewska
– baza PublicUM
– analizy bibliometryczne
email: aleksandra.andrzejewska@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 22, pok. 3.10

mgr Monika Błaszczyk
– baza PublicUM
– ORCID
email: monika.blaszczyk@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 21, pok. 3.09

mgr Ewa Fidelus
– analizy bibliometryczne
– baza PublicUM
email: ewa.fidelus@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 22 pok. 3.10

mgr Agnieszka Goszczyńska
– open access
– prawa autorskie
– plany zarządzania danymi badawczymi
– publikacje naukowo-badawcze
email: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 08, kom. +48 887 860 469 pok. 3.09

mgr Marcin Laskowski
– baza PublicUM
– importer PBN
– publikacje naukowo-badawcze
email: marcin.laskowski@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 26, pok. 3.10

mgr Anna Radomska
– baza PublicUM
– importer PBN
email: anna.radomska@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 26, pok. 3.10

mgr Monika Wasilewska
– baza PublicUM
– importer PBN
– parametryzacja
email: monika.wasilewska@umed.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 54 08, kom. +48 887 860 647, pok. 3.09

Podziel się: