O nas

CENTRUM INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNE

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, która pełni również funkcję publicznej biblioteki naukowej, działającej na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 roku. Korzystanie w pełnym zakresie z jego usług i zasobów, w tym wypożyczeń, możliwe jest na podstawie legitymacji studenckiej UM lub legitymacji pracowniczej w przypadku pracowników UM.

Nowocześnie wyposażony budynek Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM oferuje użytkownikom wi-fi, przestronne strefy relaksu, dwu- i sześcioosobowe pokoje indywidualnej nauki, które można rezerwować w Informatorium na pierwszym piętrze.

Do dyspozycji czytelników są również stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz sektor stanowisk umożliwiający przeszukiwanie katalogu Centrum.

WYPOŻYCZALNIA

znajduje się na parterze i realizuje:

 • zapisy do biblioteki
 • wypożyczanie i zwrot książek
 • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (również telefonicznie i on-line)
 • karta obiegowa po uregulowaniu wszystkich zaległości wobec biblioteki
 • sprawdzenie stanu konta bibliotecznego
 • pomoc w obsłudze automatów do wypożyczania i zwrotów

INFORMATORIUM

znajduje się na 1 piętrze i realizuje:

 • pomoc w wyszukiwaniu informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych w oparciu o naukowe źródła wiedzy
 • pomoc przy korzystaniu z katalogu elektronicznego oraz zeskanowanych katalogów kartkowych: alfabetycznego i czasopism
 • informowanie o ofercie CIB
 • pomoc w obsłudze automatów do wypożyczania i zwrotów
 • rezerwacja salek do cichej nauki

ZBIORY

Znaczna część zbiorów znajduje się w otwartych strefach, gdzie obowiązuje wolny dostęp do półek (układ wg Klasyfikacji NLM).

Samodzielne wypożyczanie oraz zwrot książek możliwe jest dzięki zainstalowanym na parterze i pierwszym piętrze automatom. Informacja na temat lokalizacji książek dostępna jest w katalogu.

Poszczególne księgozbiory, w zależności od grupy docelowej i formy udostępniania, oznaczone są różnokolorowymi nalepkami: żółte – księgozbiór studencki, szary – księgozbiór lekarski; pomarańczowy – księgozbiór studencki podręczny, czerwony – księgozbiór lekarski podręczny.

Tematyka zbiorów odpowiada zakresowi dyscyplin reprezentowanych w UM w Łodzi: medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, nauki o zdrowiu, medycyna wojskowa, fizjoterapia, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, genetyka, higiena, psychologia kliniczna, dietetyka, socjologia, filozofia, etyka, bioetyka.

W Internecie prezentujemy zdigitalizowany zasób zbiorów pod nazwą Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA. Udostępniane publikacje, m. in. starodruki, wydawnictwa uczelniane są indeksowane i dostępne przez wyszukiwarki internetowe na poziomie artykułów.

INFORMACJE DODATKOWE

Należymy do konsorcjum bibliotek uczelnianych – Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB), powstałej w celu wdrożenia wspólnego systemu automatyzacji pracy bibliotek i prowadzenia centralnego katalogu zasobów łódzkich bibliotek naukowych.

Użytkownicy mogą brać udział w szkoleniach/kursach online na platformie edukacyjnej Moodle, pozwalających poznać w praktyce korzystanie z baz danych, czasopism elektronicznych, katalogów komputerowych

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z Przysposobienia bibliotecznego i Library Training.

Podziel się: