Wydawnictwa uczelni ciągłe – czasopisma

Zawartość treściowa  „Forum Bibliotek Medycznych” (2008-2017) oraz „Kronikarza” (2002-2013) została rozpisana do poziomu poszczególnych pozycji w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA, natomiast pozostałe tytuły do poszczególnych numerów.

  • Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008-2016)
    Miesięcznik. Red. nacz. Anna Pielesiek-Kielma. Łódź: UM, 2008 – ; 30 cm; nakł. 1 000 egz.; ISSN 1899-5810
    Red. nacz.: Ryszard Żmuda (2008 Vol. 1 nr  1 – 2009 Vol. 2  nr 3); Tomasz Bartosiak (2009 Vol. 2 nr 4 – 2010 Vol. 3 nr 1), Anna Pielesiek (2010 Vol. 3 nr 2 – 5, 9 -10), Anna Rykiert (2010 Vol. 3 nr 6 – 8, 11/12 ; 2011 Vol. 4 nr 1 – 8), Anna Pielesiek-Kielma (2011 Vol. 4 nr 9 -2016 Vol.9 nr 10)
  • Kronikarz (2002-2013)
    Semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Red. nacz. Ryszard Żmuda. Łódź: UM, 2003 – 2012; 30 cm; nakł. 300 egz.; ISSN 1732-9329
    półrocznik (2002/2003 R. 1 nr 1/2 – 2007/2008 R. 6 nr 11/12), rocznik (2008/2009 R. 7 nr 13 – 2011/2012 R. 10 nr 16), rocznik (2012/2013 R. 10 nr 17 – ) (Forum Bibliotek Medycznych oraz Cybra)
Podziel się: