Struktura

Centrum Informacyjno-Bibliotecznego

Dyrektor

mgr inż. Witold Kozakiewicz

W strukturze CIB działają cztery Oddziały:

Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników

Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników zajmuje się obsługą użytkowników i wspomaganiem studentów i pracowników UM w zakresie dostępu do informacji naukowej.

Zakres zadań poszczególnych sekcji:

Wypożyczalnia
– wypożyczanie i zwrot książek
– karta obiegowa po uregulowaniu wszystkich zaległości wobec biblioteki
– sprawdzenie stanu konta bibliotecznego

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
– realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych
– współpracy międzybibliotecznej oraz wymiana wydawnictw z bibliotekami
i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Informatorium
– pomoc w obsłudze elektronicznych źródeł informacji naukowej dostępnych w CIB
– pozyskiwanie publikacji niedostępnych w CIB w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej
– rezerwacja pomieszczeń cichej nauki

Informacja naukowa
– wyszukiwanie literatury naukowej z zakresu nauk biomedycznych w dostępnych elektronicznych bazach danych
– wspomaganie studentów i pracowników UM w obsłudze elektronicznych narzędzi informacji naukowej
– w ramach Wydawnictwa UM, wspomaganie autorów w procesie publikacji ich manuskryptów (redakcja i korekta tekstów polskich)

Oddział Bibliografii i Bibliometrii

Oddział zajmuje się gromadzeniem dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w bazie PublicUM, wykonywaniem analiz bibliometrycznych, m.in. na potrzeby awansów naukowych, eksportowaniem danych do PBN (parametryzacja uczelni), prawami autorskimi, open access, planami zarządzania danymi badawczymi, publikacjami naukowo-badawczymi (krajowymi i zagranicznymi).

Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami

Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami realizuje zadania dotyczące gromadzenia, opracowania i digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Zajmujemy się zakupem książek naukowych, podręczników, baz danych i prenumeraty czasopism.

Oddział Technologii Informatycznych

Oddział Technoliogii Informatycznych administruje usługami oraz systemami i sprzętem informatycznym Centrum Informacyjno-Bibliotecznego, zapewniając ciągłość w dostępie do zasobów elektronicznych oraz biblioteki cyfrowej. Zarządzamy i organizujemy dostęp do zasobów biblioteki cyfrowej, a także prowadzimy repozytorium obiektów medycznych.

Podziel się: