Realizowane projekty

InterScienceCloud

Projekt „InterScienceCloud”- Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

Informacja o projekcie dostępna jest pod linkiem: Projekt – InterScienceCloud


Nowoczesne udostępnianie i promocja starych druków medycznych

Projekt „Nowoczesne udostępnianie i promocja starych druków medycznych” finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy SONB/SP/461282-2020 w ramach programu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ;

Informacja o projekcie dostępna jest pod linkiem: Projekt – Nowoczesne udostępnianie i promocja starych druków medycznych


Medicum 2.0

Projekt „MedicUM 2.0 – nowa odsłona repozytorium obiektów medycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi” płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na podstawie umowy nr SONP/SP/513704/2021 z dnia 26.11.2021;

Informacja o projekcie dostępna jest pod linkiem: Projekt – Medicum 2.0


ScanUmed

Projekt „SkanUmed – Digitalizacja i opracowanie książek i czasopism medycznych z XIX i pierwszej połowy XX w.” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na podstawie umowy nr SONB/SP/513795/2021 z dnia 19.01.2022 w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”;

Informacja o projekcie dostępna jest pod linkiem: Projekt – ScanUmed


Przegląd systematyczny | Systematic review

Projekt „Przegląd systematyczny | systematic review jako integralny komponent projektów badawczych” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na podstawie umowy nr NdS/530150/2021/2021 z dnia 02.07.2022 w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”;

Informacja o projekcie dostępna jest pod linkiem: Projekt – SystematicReview

Podziel się: