e-książki

Ibuk libra – największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich, czasopism i książek naukowych w języku polskim. Dostęp do blisko 500 książek.


Ebook Central (ProQuest) – baza z dostępem do pełnych tekstów książek elektronicznych, udostępniana za pośrednictwem platformy ProQuest. Indeksuje e-booki z zakresu zdrowia, medycyny, pielęgniarstwa, farmacji, psychologii, inżynierii chemicznej, ogólnej i środowiska, anatomii i fizjologii, biologii i historii naturalnej, botaniki, chemii, geologii, biznesu i wielu innych dziedzin.


E-library (Edra Urban & Partner) – baza podręczników i książek naukowych w języku polskim, obejmuje publikacje z zakresu najważniejszych dziedzin medycznych, takich jak anatomia, anestezjologia, biochemia, chirurgia, choroby wewnętrzne, genetyka, diagnostyka laboratoryjna, histologia, embriologia, farmakologia, fizjologia, pielęgniarstwo, stomatologia, neurologia, immunologia, ginekologia i położnictwo, pediatria, medycyna ratunkowa, dietetyka, mikrobiologia, okulistyka, radiologia, prawo medyczne i bioetyka, psychiatria, fizjoterapia, parazytologia. Baza daje możliwość przeglądania podręczników w formacie PDF i epub.


ClinicalKey – kompleksowa baza informacji medycznych wydawnictwa Elsevier, zawierająca bogactwo materiałów wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych. Udostępnia subskrybowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi książki i podręczniki z około 80 specjalności klinicznych, np. anglojęzyczne podręczniki do anatomii.


Ovid – baza anglojęzycznych książek elektronicznych z zakresu nauk społecznych, medycyny klinicznej, zawodów związanych z ochroną zdrowia, nauk przyrodniczych, nauk biomedycznych, pielęgniarstwa i edukacji pacjentów. Baza daje możliwość przeszukiwania tytułów alfabetycznie oraz według dziedziny.


LWW Health Library Medical Education – platforma, na której dostępne są zaprenumerowane przez UM w Łodzi podręczniki anglojęzyczne. Zakres tematyczny bazy obejmuje dziedziny takie jak anatomia, nauki społeczne, biochemia, embriologia, epidemiologia, genetyka, histologia, wprowadzenie do medycyny klinicznej, mikrobiologia/immunologia, neuronauka, patologia/patofizjologia, farmakologia, badanie fizykalne, fizjologia, czytanie badań, recenzja, studiowanie badań. Baza daje możliwość przesłuchiwania książek oraz szybkiego dostępu do rysunków, tabel i materiałów audiowizualnych dostępnych wewnątrz podręcznika.


SpringerLink – wielodziedzinowa baza książek wydawnictwa Elsevier.


ScienceDirect Books – interdyscyplinarna baza danych wydawnictwa Elsevier zawierająca recenzowaną literaturę naukową. Książki i podręczniki można przeglądać alfabetycznie lub dziedzinowo.


Wiley Online Library – multidyscyplinarna baza danych, udostępniająca książki w języku angielskim, m.in. z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.


FreeBooks4Doctors – baza książek dostępnych w modelu Open Access, obejmująca publikacje z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Umożliwia również dotarcie do pełnego tekstu publikacji.


Directory of Open Access Books – baza gromadząca informacje bibliograficzne o książkach naukowych opublikowanych w modelu Open Access. Umożliwia również dotarcie do pełnego tekstu publikacji.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne. Możliwe jest również nieodpłatne zgłoszenie własnych książek opublikowanych w otwartym dostępie poprzez formularz.

Podziel się: