Analizy

Analizy bibliometryczne sporządzane są między innymi na potrzeby:

  • uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora
  • uzyskania potwierdzenia publikacji do specjalizacji
  • do wniosków o granty naukowe
  • do wniosków konkursowych
  • zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zestawienie wykonywane jest na wniosek osoby zainteresowanej:

  • Pracownicy i doktoranci UMED – w oparciu o bazę PublicUM. Przed zamówieniem analizy konieczna jest weryfikacja kompletności dorobku w systemie. Brakujące publikacje należy zgłosić przez Process Portal za pomocą aplikacji AP10.02.
  • osoby spoza UMED – w oparciu o przesłany na adres mailowy spis publikacji.

Wykonanie analizy bibliometrycznej trwa do 10 dni roboczych.

Przygotowana analiza zostanie odesłana mailowo do osoby zainteresowanej do weryfikacji i zatwierdzenia. Zaakceptowany dokument podpisuje pracownik Centrum Informacyjno-Bibliotecznego i w zależności od zapotrzebowania przesyła skan na adres mailowy bądź wystawia wersję papierową do odbioru w budynku Centrum Informacyjno-Bibliotecznego.

Potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych.

Wzór potwierdzenia można pobrać w wersji elektronicznej klikając w poniższy link:
Wzór potwierdzenia udziału w publikacjach naukowych.

Formularz potwierdzenia należy wypełnić elektronicznie i wysłać na adres punktacja@umed.lodz.pl

Prosimy o nadawanie plikom nazw w formacie „SPECJALIZACJA- imię nazwisko”.

Po weryfikacji przez pracownika Centrum Informacyjno-Bibliotecznego podpisany i podstemplowany dokument zostanie odesłany do nadawcy w formie skanu.

Dla wniosków o granty naukowe, konkursy i zatrudnienia w UMED proszę o kontakt z Oddziałem Bibliografii i Bibliometrii w celu ustalenia szczegółów potrzebnych dokumentów.

Kontakt

Oddział Bibliografii i Bibliometrii
email: punktacja@umed.lodz.pl
tel +48 (42) 272 54 22

Podziel się: