Seminaria internetowe SciFinder

Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych różnym możliwościom CAS SciFinder Discovery Platform.

Sesja 1: Wprowadzenie do wyszukiwania bibliograficznego, 18 czerwca, godz. 14:00

– Wyszukiwanie w języku naturalnym

– Pojęcia CAS i sposoby ich wykorzystania

– Zaawansowane wyszukiwanie referencji przy użyciu operatorów boolowskich

– Zaawansowane wyszukiwanie referencji łączące słowa kluczowe i strukturę

Sesja 2: Wyszukiwanie substancji, 19 czerwca, godz. 10:30

– Wyszukiwanie nazw substancji

– Wyszukiwanie dokładne i podstruktury za pomocą edytora struktury

– Wyszukiwanie substancji według pól wyszukiwania zaawansowanego (właściwości)

– Nowe treści z zakresu nauk przyrodniczych: SAR, Toksyczność i ADME

Sesja 3: Poszukiwanie reakcji i analiza retrosyntetyczna, 20 czerwca, godz. 10:30

– Wyszukiwanie reakcji za pomocą słów kluczowych

– Wyszukiwanie reakcji za pomocą edytora struktury: Reakcja sprzęgania Suzuki

– Analiza retrosyntetyczna w SciFinder

Sesja 4: Wyszukiwanie metod analitycznych i receptur, 25 czerwca, 10:30

– Wyszukiwanie metod analitycznych w SciFinder i CAS Analytical Methods

– Zaawansowane wyszukiwanie metod analitycznych

– Wyszukiwanie receptur w SciFinder i CAS Formulus

– Projektant receptur

Każda sesja będzie trwała 30 minut, dodatkowe 5 minut przeznaczono na pytania i odpowiedzi. Sesje można wybrać zgodnie z zainteresowaniami.

Link do rejestracji na serię webinarów: https://casevents.webex.com/webappng/sites/casevents/webinar/webinarSeries/register/e67eda0dd15448c9b4c35609265aa4fe

Podziel się: