Wznowienie programu otwartego Springer

Zgodnie z komunikatem Wirtualnej Biblioteki Nauki program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer Compact dla Polski zostanie wznowiony w II połowie kwietnia. Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich, w tym Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi, publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: https://otwarty.umed.pl/springer-compact/

Podziel się: